ТДР Ориентировъчни цени

    

Home
Контакти
Снимки на обекти
Ориентировъчни цени

 

ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ БЕЗ ВЛОЖЕН МАТЕРИАЛ

 
       

Цените са за количества до 100 м.л или м2

     
       
Вид СМР М-ка Ед. цена (лв.)  
  I. Стълбищни площадки и стъпала      
  1. Стъпала и прагове от утаечни и метаморфозни скали (мрамор, варовик и други);  
а Прави м.л. 22.00  
б Вити м.л. 25.00  
в Ветрило м.л. 27.00  
г Спирала м.л. 30.00  
д Цокъл по стъпала на ъгъл 45 гр. /прав/ м.л. 10.00  
е Цокъл по дъга на ъгъл 45 гр.  м.л. 11.00  
ж Цокъл права снадка м.л. 8.00  
з Цокъл стълбищни площадки м.л. 7.00  
  2. Стъпала от интрузивни (магмени) скали   (гранит, габро, риолит, сиенит и други)  
а Прави м.л. 23.00  
б Вити м.л. 27.00  
в Ветрило м.л. 29.00  
г Спирала м.л. 33.00  
д Цокъл по стъпала на ъгъл 45 гр. /прав/ м.л. 12.00  
е Цокъл по дъга на ъгъл 45 гр.  м.л. 14.00  
ж Цокъл права снадка м.л. 10.00  
з Цокъл стълбищни площадки м.л. 8.00  
3. Стъпала по дъга (заоблени) или многоъгълни  
цени по договаряне - в зависимост от сложността м.л. 24.00 - 35.00  
  II. Облицовка на прозорци и врати      
1 Подпрозоречни первази с дебелина  до 3см м.л. 12.00  
2 Страници м.л. 12.00  
3 Таванки м.л. 14.00  
4 Первази с дебелина от 3см до 8см м.л. 14.00 - 20.00  
  III. Облицовка от каменни плочи      
  1. Варовик, мрамор, туфа и др      
а Чрез залепване м2 23.00  
б Чрез залепване и армиране м2 25.00  
в Чрез заливане армиране и връзване м2 26.00 - 30.00  
  2. Гранити и други      
а Чрез залепване м2 24.00  
б Чрез залепване и армиране м2 27.00  
в Чрез заливане армиране и връзване м2 30.00  
  3. Гнайсове-формовани      
а Суха фуга - в зависимост от размерите м2 23.00 - 55.00  
б Фуга от 1см до 2см /на летва/ м2 25.00 - 60.00  
  IV. Облицовка тип "Веницианска мозайка"       
1 Неформовани камъни м2 20.00  
2 Облицовка на колони м2 25.00  
3 Кокалчета м2 50.00 - 70.00  
  V. Настилка от каменни плочи      
1 С плочи с дебелина до 6 см с подложен бетон /земновлажен/ м2 26.00  
2 С плочи с дебелина до 10 см с подложен бетон /земновлажен/ м2 35.00  
3 Армировка по позиции 2 и 3 м2 1.00 - 2.00  
4 Цокъл м.л. 8.00 - 12.00  
  VI. Фугиране и импрегниране      
1 Фугиране с фугиращи смеси на циментова основа влиза в цената  
2 Фугиране със силикон и други по врати и прозорци м.л. 1.50 - 3.00  
3 Фугиране и уплътняване на фуги поемащи линейно разширение и свиване до 1.5 см м.л. 3.00  
4 Защита на камъка от атмосверни влияния в зависимост от импрегнанта м2 1.50 - 3.00  
  VII. Плотове по балкони и тераси      
1 Плотове м.л. 12.00 - 16.00  
2 Плотове с предварително монтирани парапети м.л. 16.00 - 25.00  
  VIII. Колони и пергoли      
1 Колони м2 35.00 - 75.00  
2 Пълна облицовка на пергoла м2 50.00 - 75.00  
  IХ. Частична облицовка на водостоци, кутии от каменни изделия  
  за скриване на комуникации и др. нестандартни изпълнения    
  бр. - цени по договаряне      
  X. Пробиване на отвори в камък      
  според ф - бр. - цени по договаряне      
       
Забележка:     1. Всички цени са крайни и се отнасят до к+3.30 /не се отнася за стълбища и колони до 5м височина/
                        2. Над к+3.30 повишението в цените е минимално на м2 и м.л. от 0.50лв до 1.00 лв на всеки 2м височина.
                        3. При количества над 100 м.л. или м2 опцията за височина отпада.
                        4. При количества над 150м.л. и 200м2 цените се договарят.
   

Home | Контакти | Снимки на обекти | Ориентировъчни цени